Gerak gempur Penggunaan VLE-FROG dalam pembelajaran dan pengajaran 2015

Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan WP Kuala Lumpur akan melaksanakan program Gerak Gempur Meningkatkan Penggunaan VLE-Frog dalam PdP.  Gerak gempur ini perlu dilaksanakan kerana analisis data Dashboard lBeitariNet pada minggu ke-45 (29 Oktober – 4 November 2015)

Diminta murid-murid dapat log masuk ke VLE FROG untuk menjawab kuiz dan soalan-soalan yang diberikan oleh guru-guru.  Ibu bapa dimohon memantau anak-anak menjawab soalan dalam VLE FROG

Share