PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN 

  • Sentiasa menyediakan perkhidmatan, pendidikan tunjuk ajar dan bantuan yang berkesan kepada para muriddengan rasa penuh tanggungjawab dan komited
  • Sentiasa memberikan perkhidmatan yang cekap, sempurna dan mesra pelanggan
  • Mengambil tindakan terhadap sebarang aduan, permintaan dan keperluan pelanggan dalam tempoh 48 jam hari bekerja
  • Sentiasa peka dan responsif terhadap perubahan dan pembaharuan serta bersedia menerima pandangan membina daripada pihak luar
  • Memberikan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, Agensi Kerajaan dan Swasta bagi menjayakan sesuatu program untuk kecemerlangan murid
Share