Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

https://sps.1bestarinet.net/SPS/cms/login.jsp

sps

sps log in

Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

SPS merupakan satu komponen dalam Penyelesaian Bersepadu Projek Rintis Sekolah Bestari. Objektif SPS ialah mewujudkan satu primary data maklumat sekolah. Sistem ini telah dibangunkan pada awal tahun 2009 dengan pembangunan pangkalan data yang mengambil kira fungsi dan keperluan data aplikasi iaitu Sistem Maklumat Murid (SMM), Educational Management Information System (EMIS), Sistem Salahlaku dan Disiplin Murid (SSDM) dan Integrated Student Information System (ISIS). Penyeragaman  sistem-sistem berkenaan mengambil kira penyelarasan kod yang terkandung dalam Data Dictionary Sektor Awam (DDSA).

Surat Punca Kuasa Pelaksanaan

SPS mengandungi 22 modul pengurusan iaitu :

Pengurusan Maklumat Sekolah

Pengurusan Kemudahan SekolahPengurusan Takwim

Pengurusan Pentadbir Sistem

Pengurusan Staf

Pengurusan Murid

Pengurusan Sistem Rumah

Pengurusan Jadual Waktu

Pengurusan Asrama

Pengurusan Kehadiran

Pengurusan Kedatangan Murid

Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling

Pengurusan Buku Teks

Pengurusan Disiplin

Pengurusan Kurikulum

Pengurusan Kandungan

Pengurusan Program Nilam

Pengurusan Peperiksaan

Pengurusan Kokurikulum

Pengurusan Laporan

Pengurusan Utiliti

Pengurusan e-Cuti

sps log in

Pautan download dokumen :  Sistem Pengurusan Sekolah DOWNLOAD DOKUMEN (SPS)

Pautan cuba SPS online : Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) CUBAAN

 

HELPDESK : BTPN KL  : 03-2081 7633  / 03-2081 7629  / 1 800 88 2875

EMAIL HELPDESK : [email protected] / [email protected]

fasilitator helpline : Pn. Tan (SMK VICTORIA)  012 – 6559 440

Share

Leave a Reply