PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025

PENGENALAN

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (Pdp) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025.
TS25 adalah satu usaha kearah melahirkan modal insan unggul melalui :-

pengenalan 1

OBJEKTIF TS25

objektif

STRATEGI PELAKSANAAN

strategi

TABURAN SEKOLAH TS25

senarai sekolah1
senarai sekolah2

PERANAN RAKAN ELIT TS25

peranan1
peranan2

JAWATANKUASA INDUK TS25

jawatankuasa
Share